Հայաստանում ինտերնետ կապից օգտվող բաժանորդների թիվը (2014, 2-րդ եռամսյակ)

internetՏեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի ներկայացրած տվյալներով`Հայաստանում ինտերնետի կապից օգտվողների վիճակագրությունն ունի հետևյալ տեսքը. նշենք, որ ստորև ներկայացվում են 2014 թվականի երկրորդ եռամսյակային տվյալները` համեմատած երկրորդ եռամսյակի հետ:

Armentel 

 • Բաժանորդագրությունները` 155 855  (-3 953), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 27 442 ՄԲ (+ 2 712 ՄԲ):
 • Շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդագրությունները`   42 114  (+ 8 948), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է  7 026 ՄԲ (+1 783 ՄԲ):
 • Համացանցին միացած բջջային հեռախոսների թիվը` 301 721 (+1 859, տվյալները համեմատած են 2014 առաջին եռամսյակի հետ): Միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 238 ՄԲ(+30 ՄԲ)
 Vivacell
 • Շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդագրությունները` 85 024 (- 15 840), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 8 793 ՄԲ (-1 291 ՄԲ):
 • Համացանցին միացած բջջային հեռախոսների թիվը` 1 005 504 (+2 493, տվյալները համեմատած են 2014 առաջին եռամսյակի հետ)
Orange
 • Շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդագրությունները` 109 345   (+2 699), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 14 862 ՄԲ (+1 649 ՄԲ):
 • Համացանցին միացած բջջային հեռախոսների թիվը` 254 319 ( -11 731, տվյալները համեմատած են 2014 առաջին եռամսյակի հետ): 
Rostelecom
 • Բաժանորդագրությունները` 17 415  (+10 200), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 63 109 ՄԲ (- 20013 ՄԲ):
 Ucom
 • Բաժանորդագրությունները`  60 849   (+7 258), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 57 965 ՄԲ (+3 793 ՄԲ):
Interactive

 • Բաժանորդագրությունները` 3 302  (+956): 
Arminco
 • Բաժանորդագրությունները` 260 (+2), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 21 448 ՄԲ (-1 910 ՄԲ): 
ADC
 • Բաժանորդագրությունները`  1,299 (+40) (առաջին եռամսյակի տվյալներն են, դեռ չեն թարմացվել կայքում)

Աղբյուրը` http://www.banman.am/