Հայաստանում ինտերնետ կապից օգտվող բաժանորդների թիվը (2014, 4-րդ եռամսյակ)

Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի ներկայացրած տվյալներով`Հայաստանում ինտերնետի կապից օգտվողների վիճակագրությունն ունի հետևյալ տեսքը. նշենք, որ ստորև ներկայացվում են 2013 թվականի չորրորդ եռամսյակային տվյալները` համեմատած երրորդ եռամսյակի հետ:

Ընդհանուր տվյալներ

Բաժանորդագրությունները՝ 246 389 (+23 169)

Շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդագրությունները` 257 610 (+16 934)

Բջջային հեռախոսով ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 1 622 717 (+78 225)

Armentel

 • ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 150 356   (-9 452) միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 32 662 ՄԲ(+ 7 932 ՄԲ)
 • շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդների թիվը՝ 44 128  (+ 10 962) միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 8 098 ՄԲ (+2 855 ՄԲ)
 • բջջային հեռախոսով ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 314 938   (+18 657) միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 309 ՄԲ (+101 ՄԲ)
Vivacell
 • ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝  82 757  (- 18 107), միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 9 723 ՄԲ (-361 ՄԲ)
 • Բջջային հեռախոսով ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 1 052 398 (+58 753)
Orange
 • ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 130 725   (+24 079)  միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 15 181 ՄԲ (+1 968 ՄԲ)
 • բջջային հեռախոսով ինտերնետ օգտագործողների թիվը՝ 255 381 (+815՝ համեմատած 2014-ի առաջին եռամսյակի հետ)
Rostelecom
 • Բաժանորդներ՝ 26 208  (+18 993),  միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 66 116 ՄԲ (- 17 006 MB)
Ucom
 • Բաժանորդներ՝  65 602  (+12 011)  միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 59 320 ՄԲ (+5 148 ՄԲ)

 Interactive

 • Բաժանորդներ՝  3 847  (+1501) 
Arminco
 • Բաժանորդներ՝ 376 (+116) (համեմատած 2014-ի 3-րդ եռամսյակի հետ) միջին բաժանորդն ամսական օգտագործում է 27 475 ՄԲ (+4 117 ՄԲ)