Google-ը թողարկել է հեղափոխական VR-սարք

VR սարքերը, իհարկե, շատ լավն են, նորարար և հետաքրքիր, սակայն դրանք ունեն մի մեծ թերություն` դրանք արգելք են հանդիսանում իրական աշխարհի և վիրտուալ աշխարհի միջև:

Google Cardboard Plastic 2

Այժմ, որպեսզի այս խնդիրն այլևս չլինի, Google-ը ստեղծել է նոր սերնդի սարք` Google Cardboard Plastic, որը թույլ է տալիս տեսնել իրականությունը իր բոլոր գեղեցիկ կողմերով` առանց որևէ խոչընդոտների:

Ստորև տեղադրված տեսահոլովակում ներկայացված է, թե ինչպես է աշխատում այս նորարար սարքը:

Աղբյուրը` Mashable