Tag Archives: անձնական էջ

Ինչպես ընկերներին տալ սեփական ըքաունթ մուտք գործելու հնարավորություն` առանց գաղնաբառն ասելու

Հաճախ է պատահում, երբ ընկերոջդ կամ աշխատակցիդ հետ ստիպված ես կիսվել ըքաունթով: Թողարկվել է նոր ընդլայնում, որը թույլ է տալիս ընկերներին տալ սեփական ըքաունթ մուտք գործելու հնարավորություն` առանց գաղնաբառը նրանց ասելու անհրաժեշտության: Խոսքը AccessURL-ի մասին է, որը շատ հեշտ է օգտագործել:...