Tag Archives: ինչպես ձեռք բերել Microsoft Office 365

Microsoft Office 365-ը անվճար ձեռք բերելու 8 գաղտնիք

Ընդամենը մի քանի քայլով հնարավոր է Microsoft Office 365-ը մեկ տարի ժամկետով անվճար ձեռք բերել: Պարզապես պետք է հետևել այս 8 քայլերին.  1-ին քայլ Առաջինը պետք է մտնել Office  Dev center  ,  գրանցվել սեղմելով՝  Sign Up. 2-րդ քայլ Գրանցվելու համար...