Tag Archives: Լոխ լյավա

«Լոխ լյավա». Zangi-ն թողարկել է Արցախի բարբառով սթիքերներ

Zangi հավելվածի սթիքերների բաժինը համլրվել է նոր փաթեթով: Ընկերությունը թողարկել է Արցախի բարբառով հայկական նոր սթիկերների շարք: Փաթեթում ընդգրկված է 24 հաճախ օգտագործվող, առօրյա խոսակցական բառեր։ Նոր հավաքածուն անվանվել է «Լոխ լյավա»: Zangi-ն մայիսին թողարկել էր «Երկիրը երկիր է» սթիքերների...