Tag Archives: Խելացի Երևան

«Խելացի քաղաք» հաքաթոնի ընթացքում կմշակվեն խելացի լուծումներ Երևան քաղաքի համար

Հոկտեմբերի 21-ին կանցկացվի «Խելացի քաղաք» երկօրյա հաքաթոն, որի նպատակն է մշակել խելացի լուծումներ Երևան քաղաքի համար: Հաքաթոնի ընթացքում մոտ 60 մասնագետներ կաշխատեն տրամադրված տվյալների շտեմարանների հետ, մշակելով  խելացի լուծումներ Երևանի համար 3 հիմնական ուղղություններով՝ տվյալների վերլուծություն տվյալների վիզուալիզացում նոր տվյալների...