Tag Archives: ծծակ

Ստեղծվել է «խելացի» ծծակ

Ծծակը կարողանում է հետևել երեխայի մարմի ջերմաստիճանին և փոխանցել տեղեկությունը ծնողների սմարթֆոնին Bluetooth-ի միջոցով: