Tag Archives: նմանություն

Կայք, որն օգնում է հայտնաբերել մարդկանց միջև նմանությունները

Microsoft-ի ավագ մշակող Մեթ Վելոսոն (Mat Velloso) թողարկել է «Twins Or Not?» կայքը, որն աշխատում է նույն սկզբունքով, ինչ «How Old do I Look?» կայքը։ Սակայն տարիքի փոխարեն կայքը կարողանում է հայտնաբերել մարդկանց միջև նմանությունները։ Կայքում պետք է տեղադրել երկու...