Tag Archives: նոր օրենք

ԵՄ-ն ուզում է արգելել դեռահասների մուտքը սոցցանցեր

2018թ. ԵՄ-ում նոր օրենքներ կգործարկվեն, համաձայն որոնց, 16 տարեկանից ցածր դեռահասները կկարողանան սոցիալական ցանց մուտք գործել միայն ծնողների թույլտվությամբ: Խոշոր կազմակերպությունների առաջ խնդիր է դրված մշակելու մեխանիզմ նման թույլտվություն ստանալու համար: Կանոնները վերաբերում են Facebook, Snapchat, Twitter և Instagram սոցիալական ցանցերին:...