Tag Archives: ռեդիզայն

12 տարվա ընթացքում 1-ին անգամ փոխվել է YouTube-ի լոգոն

Google ընկերությունը 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ YpuTube-ի լոգոն ռեդիզայնի է ենթարկվել: Փոխվել է վիդեոծառայության տառատեսակը՝ ավելի նորաձև տեսք ստացել, ինչպես նաև բարելավվել են ֆունկցիաները: YouTube-ի դիզայներական բաժնի ղեկավարը Քրիստոֆեր Բեթթիգը այս փոփոխությունն անվանել է ոչ թե «հեղափոխություն», այլ «էվոլյուցիա»:...