Tag Archives: վայրէջք

SpaceX հրթիռը երկրորդ հաջող վայրէջքն է կատարել

SpaceX մասնավոր տիեզերական ընկերության Falcon 9 հրթիռի առաջին մասը հաջող վայրէջք է կատարել օվկիանոսում տեղակայված հարթակի վրա, իսկ երկրորդ մասը հաջողությամբ տիեզերք է հանել JCSAT-14 արբանյակը: Space X-ի ներկայացուցիչների խոսքով՝ հրթիռի առաջին մասի վայէջքը փորձնական էր, իսկ հաջողված արագընթաց վայեջքը նրանց...