Tag Archives: 90 Minutes Ultra Smart

Xiaomi-ն թողարկել է խելացի մարզակոշրիկներ՝ Intel չիպերով

Xiaomi ընկերությունը թողարկել է նոր 90 Minutes Ultra Smart մարզակոշիկներ, որոնք համալրված են Intel Curie չիպերով: Խելացի մարզակոշիկը հավաքում է տեղեկություններ մարզումների ընթացքի, ֆիզիկական ակտիվության վերաբերյալ: 90 Minutes Ultra Smart-ը բացառիկ է, քաի որ չինական արտադրողն առաջին անգամ է թողարկում խելացի մարզակոշիկ,...