Tag Archives: breezer

Tion Breezer Lite. սարք, որը մաքրում և օդափոխում է տունը

Tion ընկերությունը նոր սարք է թողարկել, որը ստացել է Tion Breezer Lite անվանումը։ Ի դեպ՝ սարքի անունը արդարացրել է իր չափերը։ Դրանք ընդամենը   26 × 26 × 13 սմ է։ Ներկայումս նման լուծումներ ունեն միայն փոքրաթիվ սարքեր, որոնք սակայն ֆունկցիոնալության...