Tag Archives: Daniel

Ովքե՞ր են հնչյունավորել վիրտուալ օգնականներին

Մեզ շրջապատող գրեթե բոլոր խելացի սարքավումներն ունեն ձայներ, խոսում են մեր սմարթֆոնները, խոսում են ռոբոտները: Հետաքրքիր է, իսկ ովքե՞ր են հնչյունավորում վիրտուալ օգնականներին, ռոբոտներին, ու՞մ ձայներով են խոսում խելացի սարքավորումները: Օրինակ, «Աստղային պատերազմներից» BB-8 ռոբոտին հնչյունավորել է NBC-ի Saturday Night...