Tag Archives: Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask

Xiaomi-ն թողարկել է քնի համար նախատեսված երաժշտական դիմակ

Xiaomi-ն քնի համար նախատեսված երաժշտական դիմակ է ստեղծել, որը ստացել է  Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask անվանումը: Ըստ ընկերության, դիմակը կօգնի առողջ ու հաճելի քուն ունենալ: Դիմակը հագեցած է էլեկտրական տվիչներով, որոնք տեղադրված են աչքերի հատվածում: Սրանց գլխավոր խնդիրն...