Tag Archives: Kodi

Հայտնաբերվել է համակարգիչը կոտրելու նոր մեթոդ՝ ֆիլմերի ենթագրերով

Իսրայելական Check Point Software Technologies ընկերության անվտանգության մասնագետները պարզել են, որ հաքերները կարող են կոտրել համակարգիչը և ամբողջությամբ վերահսկել այն, եթե դուք սիրում եք ենթագրերով ֆիլմեր դիտել (առանձին ֆայլերով պահպանվող ենթագրերի մասին է խոսքը): Հաքերները պատրաստում են ենթագրերով ֆայլեր, որոնք պարունակում են...