Tag Archives: Munk

Ինչպիսի՞ տեսք կունենային արվեստի գործերը, եթե դրանց հերոսները լինեին AirPods-ով

Սոցցանցերի օգտատերերը փորձել են պատկերացնել, թե ինչ կստացվեր, եթե հայտնի արվեստի գործերի հերոսները լինեին AirPods անլար ականջակալներով։ Փորձարկումներ են կատարվեր Վան Գոգի, Ֆրիդա Կալոյի, Մունկի և այլ հայտնի նկարիչների հերոսները։ Հորսներն AirPods-ով զինել են  Article Group կրեատիվ ընկերության դիզայներները։ պատրաստի...