Tag Archives: new logo

Honor բրենդը կխփոի իր տարբերանշանը

Իր 5-ամյակին ընդառաջ Honor, որը  Huawei ընկերության բրենդն է, որոշել է փոխել տարբերանշանը: Ինչպես և առաջ, այս անգամ էլ  Honor-ի տարբերանշանը իրենից ներկայացնում է բրենդի անունը, այստեղ փոփոխվել է միայն տառաչափն ու տառատեսակը: Փոփոխվել է նաև տարբերանշանի գունային լուծումները՝ կապույտ...

12 տարվա ընթացքում 1-ին անգամ փոխվել է YouTube-ի լոգոն

Google ընկերությունը 12 տարվա ընթացքում առաջին անգամ YpuTube-ի լոգոն ռեդիզայնի է ենթարկվել: Փոխվել է վիդեոծառայության տառատեսակը՝ ավելի նորաձև տեսք ստացել, ինչպես նաև բարելավվել են ֆունկցիաները: YouTube-ի դիզայներական բաժնի ղեկավարը Քրիստոֆեր Բեթթիգը այս փոփոխությունն անվանել է ոչ թե «հեղափոխություն», այլ «էվոլյուցիա»:...