Tag Archives: new pic

Սողանքի բացառիկ լուսանկար Մարսից

NASA-ն Մարս մոլորակի վրա «Ցերբերի իջվածք» անունը ստացած տարածքում սողանքի հետքեր է հայտնաբերել։ «Ցերբերի իջվածքում» սողանքի ակտիվությունը  եղել է երկու տեսակ՝  առաջինը կապտավուն ապառաժներ են, իսկ երկրորդը մուգ բարակ գծեր են։ Սրանք բոլորն առաջացել են սողանքի արդյունքում։ Լուսանկարն արվել է HiRISE...