Tag Archives: Redmi 1A

Redmi 1A . առաջին լվացքի մեքենան հայտնի բրենդից

Redmi բրենդը իր առաջին լվացքի մեքենան է թողարկել, որը ստացել է Redmi 1A անվանումը և նախատեսված է 8 կգ հագուստ լավանալու համար։   Սարքը պաստրատսված է չժանգոտող մետաղից, իսկ թափանցիկ  կափարիչը թույլ է տալիս հետևել լվացքի ընթացքին։ Մեքենայի <<հասակը>> 944...