Tag Archives: smart whatch

Braille smartwatch. սմարթ ժամացույց տեսողության խանգարումներ ունեցողների համար

Այս ժամացույցը նախատեված է տեսոցության խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար։ 24 շարժական գնդիկների օգնությամբ կարելի է կարգավորել ժամացույցը։ Բացի այդ կա հատուկ հավելված, որը  թույլ կտա կարգավորումներ անել։ Շարժական գնդիկները ցույց  են տալիս ժամը, ուղարկում են ծանուցումներ և այլն։ https://www.facebook.com/InTheKnowGadgetsbyAOL/videos/1886052631689289/...