Tag Archives: Zangi stickers

«Դասամիջոց». Zangi-ն թողարկել է նոր ուսումնական սթիքերներ

Zangi-ն ստեղծել է ուսումնական սթիքերների փաթեթներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ: Սթիքերների փաթեթներից յուրաքանչյուրը կազմված է 23 յուրահատուկ նկարազարդ սթիքերներից: «Դասամիջոց» սթիքերների շարքի ստեղծման ժամանակ հաշվի են առնվել հայկական դպրոցական և ուսանողական միջավայրերում ամենահաճախ օգտագործվող որոշ...

«Լոխ լյավա». Zangi-ն թողարկել է Արցախի բարբառով սթիքերներ

Zangi հավելվածի սթիքերների բաժինը համլրվել է նոր փաթեթով: Ընկերությունը թողարկել է Արցախի բարբառով հայկական նոր սթիկերների շարք: Փաթեթում ընդգրկված է 24 հաճախ օգտագործվող, առօրյա խոսակցական բառեր։ Նոր հավաքածուն անվանվել է «Լոխ լյավա»: Zangi-ն մայիսին թողարկել էր «Երկիրը երկիր է» սթիքերների...