itTest. ինչքանո՞վ եք տեղյակ հայկական ստարտափերից

Այժմ Հայաստանում ստարտափերի իսկական բում է: Իսկ որքանո՞վ եք Դուք տեղյակ հայկական ՏՏ ոլորտի նորաստեղծ ընկերություններից:

Փորձեք նաև այս թեստերը`

itTest. ճանաչում ես արդյոք նրանց, ովքեր ղեկավարում են ՏՏ-աշխարհը

itTest. գիտեք արդյոք http, CPU, BIOS և այլ տերմինների նշանակությունը

itTest. գուշակիր լոգոն

itTest. ստուգենք ՏՏ ոլորտի ձեր գիտելիքները