Նոր կուրսեր Microsoft Virtual Academy-ում ծրագրավորողների և ՏՏ մաստանգետների համար

Microsoft Virtual Academy-ում կարող եք գտնել նոր կրթական նյութեր Windows 8, Windows App Development, HTML5, Windows Server 2012, Cloud, վիրտուալիզացիա, և այլ թեմաներով:

Այստեղ առկա են նաև առցանց թեստեր, որոնց միջոցով կարող եք ստուգել Ձեր գիտելիքները: Վաստակեք միավորներ և ձեռք բերեք Bronze, Silver, Gold կամ Platinum կարգավիճակ, մրցելով գրանցված ուսանողների հետ:

Ծրագրավորում:

Build Apps for Both Windows 8 and Windows Phone 8

Programming in C#

Developing Windows Store Apps with HTML5

Developing in HTML5 with JavaScript and CSS3

Advanced Windows Store App Development with HTML5

Building Apps for Windows Phone 8

Building Web Apps with ASP.NET

ՏՏ ենթակառուցվածքներ:

Microsoft Virtualization

Upgrading Skills to Windows Server 2012

Windows Server 2012 Essentials

Microsoft Tools for VMware Integration & Migration

Tuning SQL Server 2012 for SharePoint 2013

System Center 2012 SP1 Capabilities

Microsoft Virtualization: VMware Professionals