Tag Archives: արտահանում

ՏՏ ոլորտի արտահանումների առավելագույն մասն ուղղվում է ԱՄՆ և Կանադա

2014թ. ՏՏ ոլորտի արտահանման ծավալները զգալիորեն աճել են՝ հասնելով 153.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, ինչը կազմում է ծրագրային ապահովման և ծառայություններ ոլորտի (առանց ինտերնետային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների) եկամտի 44%-ը: Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի անցկացրած Հայաստանի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ...