Tag Archives: Արևմտահայերեն Վիքիպեդիա

Արևմտայաերենով Վիքիպեդիան արդեն հասանելի է

Վիքիմեդիա Հայաստանի էջից տեղեկանում ենք, որ արդեն հասանելի  է դարձել Արևմտահայերեն Վիքիպեդիան՝ որպես առանձին վիքիհարթակ։ Հանրագիտարանը դեռևս նոր է, համարյա դատարկ, և շուտով Արևելահայերեն Վիքիպեդիայից արևմտահայերեն հոդվածները կտեղափոխվեն Արևմտահայերեն Վիքիպեդիա, և հանրագիտարանը բնականոն հունով արդեն կշարունակի զարգանալ։ Արևմտահայերեն Վիքիպեդիայում տեղադրված...