Tag Archives: animals

Google որոնողական համակարգն ունի կենդանիների ձայներ հանող գաղտնի հնարավորություն

Google որոնողական համակարգն ունի թաքնված հնարավորություն, որը թույլ է տալիս լսել տարբեր կենդանիների ձայները: Պարզապես պետք է որոնողականի տողում գրել՝ ''What noise does a cow make'' («Ի՞նչ ձայն է հանում կովը»): Համակարգն անմիջապես թույլ կտա լսել Ձեզ հետաքրքրող կենդանու հանած ձայնը,...