Tag Archives: Bianca Candy

Candy, Talking Bianca. Նոր սերնդի խոսող լվացքի մեքենա

Candy Talking Bianca-ն նոր սերնդի լվացքի մեքենա է, որը կարող է խոսել օգտատիրոջ հետ։ Մեքենայի հետ խոսելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել հատուկ այս մեքենայի համար նախատեսված Simply -Fi հավելվածը և միացնել սարքը Wi Fi-ին։ Եթե կառավարման հետ կապված խնդիրներ առաջանան, հավելվածը...