Tag Archives: Dyson Pure Cool Me

Dyson Pure Cool Me․ մաքրում և թարմացնում է օդը

Dyson ընկերությունը օդափոխության նոր սարք է ներկայացրել, որը ստացել է Pure Cool Me անվանումը։ Սարքը ունի օդը մաքրելու և թարմացնելու գործառույթներ։ Փոքր է, ինչի շնորհիվ այն կարելի է տեղավորել սենյակներում, անգամ ննջարաններում։ Dyson Core Flow տեխնոլոգիան փոփոխում է մաքրած օդի...