Tag Archives: Huawei company

Huawei-ը կկրճատի իր սմարթֆոնների վաճառքը 40-60%-ով

Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Huawei-ը մտածում է կրճատել իր սմարթֆոնների վաճառքն արտասահմանում։ Վաճառքները կարող են կրճատվել  40–60%-ով։ Մայիսին, ԱՄՆ իշխանությունները սև ցուցակում էին ընդգրկել Huawei ընկերությանը, քանի որ վերջինս որոշել էր չենթարկվել ԱՄՆ կառավարության ընդունած նոր որոշումներին։ Սահմանափակումները Huawei-ի համար ուժի...