Tag Archives: Massanger Kids

Facebook-ը Messenger Kids հավելվածում «քնած» ռեժիմ կավելացնի

Facebook սոցցանցը Messenger Kids հավելվածում «քնած» ռեժիմ կավելացնի՝ ծնողներին թույլ տալով հետևել և անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակել դրա օգտագործումը։ Այժմ ծնողները կարող են ժամ սահմանել, թե երբ հավելվածը անհասանելի կդառնա և  երեխաները չեն կարողանա օգտվել դրանից։  Կարող է լինել որպես մեկանգամյա...