Tag Archives: mind controlled prosthetic arm

Մտքով կառավարվող նոր ձեռքը կարող է հեղաշրջել պրոթեզավորման ապագան

Johns Hopkins համալսարանի հետազոտողները վերջերս ցուցադրել են իրենց կողմից ստեղծված նոր մեխանիկական ձեռք, որը կարող է հեղաշրջել պրոթեզավորման ոլորտը: Ներկայացված տեսահոլովակում մի երիտասարդ, օգտագործելով ուղեղի քարտեզագրման մեթոդը, կարողանում է սարքին փոխանցել ազդակներ, որոնք շարժում են վերջինիս վերջույթներն առանձին-առանձին: Սարքը շարժում...