Tag Archives: no hate speech

Facebook-ը, Twitter-ը և մի շարք այլ ՏՏ-հսկաներ համաձայնություն են տվել ԵՄ-ի նոր օրենքներին

Աշխարհի ամենամեծ ՏՏ ընկերություններից մի քանիսը, այդ թվում Facebook և Twitter սոցցանցերը, համաձայնություն են տվել ԵՄ-ի նոր օրենքին, ըստ որի` պարտավորվում են իրենց կայքում տեղ գտած, ատելություն (hate speech) պարունակող ցանկացած բովանդակություն ջնջել 24 ժամվա ընթացքում: Նոր օրենքի նպատակն է կանխել ահաբեկչական...