Tag Archives: Open data hackaton

Բաց տվյալների հաքաթոնի գրանցումը մինչև նոյեմբերի 27-ն է

Բաց տվյալների երկօրյա հաքաթոնը կկայանա դեկտեմբերի 3-4-ը Աղվերանում: Հաքաթոնի նպատակն է մշակել Հայաստանում առկա սոցիալական խնդիրների նորարար լուծումներ՝ օգտագործելով պետական հատվածի բաց տվյալները: Միջոցառման մասնակցության գրանցումը մինչև նոյեմբերի 27-ն է: Հաքաթոնի ընթացքում նախատեսվում են մի շարք քննարկումներ վերլուծական առկա մեթոդների...