Tag Archives: Tonga

Ստորջրյա մալուխի վնասի պատճառով Տոնգան զրկվել է ինտերնետ կապից

Տոնգայի թագավորությունն ամբողջությամբ զրկվել է ինտերնետ կապից։ Պատճառը նավերից մեկն էր, որը պատահմամբ կտրել է կղզին  աշխարհի հետ կապող ինտերնետ մալուխը։ Բնակիչները ոչ միայն չեն կարող մուտք գործել սոցկայքեր, այլև խաթարվել է էլեկտրոնային նամակների, թռիչքների ամրագրման, բիզնես գործարքների և այլ...