Huawei P20-ը ընկել է 21-րդ հարկից և չի կոտրվել

Weibo կայքում Huawei P20-ի լուսանկարներ են հայտնվել: Բանն այն է, որ սմարթֆոնը, ընկնելով 21-րդ հարկից, չի վնասվել և շարունակել է աշխատել: Սմարթֆոնը սպասվածից ամուր է եղել:

Էկրանն ու կորպուսի հետևի մասը վնասվել են, կորպուսը կորացել է, վնասվել է տեսախցիկը, բայց սմարթֆոնը միանում է, անջատվում, ընդունում զանգեր և այլն: