iCloud շատ ծառայություններ աշխատում են խափանումներով

Apple Status System-ի տվյալներով, iCloud-ի որոշ ծաայություններ խափանումով են աշխատում: Ցանկում են հայտնվել iCloud Drive, Find My iPhone, « iCloud լուսանկարներ»  ծառայությունները:

Apple-ը տեղեկացնում է, որ իր 19 ծառայությունները կարող են ավելի դանդաղ աշխատել, քան սովորաբար: Թե ինչի հետ են կապված այս խնդիրները, հայտնի չէ: