Google Translate-ը կնմանակի օգտատիրոջ ձայնը

Google Translate-ը շուտով կնմանակի օգտատիրոջ ձայնը, այս մասին պաշոտանական հաղորդագրոթյուն կա ընկերության բլոգում։

Հատուկ մշակված ալգորիթմը   նեյրոցանցին <<կտա>>  ավելի երկար կարճաժամկետ հիշողություն, կընկալի ձայնը, արտասանության տեսակը, տեմբրը և  կստեղծի դրա նման ձայնային ալիք։

Ընկերությունը նշում է, որ պետք չէ ակնկալել խոսքի 100 տոկոսանոց կրկնօրինակում, քանի որ թարգմանված խոսքը կլինի  «ռոբոտոտային»։