Galaxy S III, Ascend D Quad XL, Optimus G и Optimus 4X HD՝ համեմատական փորձարկում (վիդեո)

Եկեք տեսնենք, թե քառամիջուկ պրոցեսորներով աշխատող այս չորս սմարթֆոններից ո՞րն է ավելի հզոր՝ Samsung Galaxy S III-ը, Huawei Ascend D Quad XL-ը, LG Optimus G-ն, թե՞ LG Optimus 4X HD-ն: Այս փորձարկումը կատարել են PhoneArena կայքի լրագրողները: Թե ինչ են պարզել նրանք, կիմանաք դիտելով տեսափորձարկումը: