Tag Archives: Kurio 4S

Թողարկվել է մանկական սմարթֆոն Kurio 4S-ը

Kurio 4S-ի հիմնական առանձնահատկությունը ծնողական հսկումն է: Ծնողները սեփական գաղտաբառի միջոցով կարող են կարգավորել սմարթֆոնը՝ ընտրելով ժամանակահատվածներ, որոնց ընթացքում երեխան կարող է օգտվել սարքից