itTest. Կարո՞ղ ես ճանաչել Apple-ի ռետրո սարքավորումները

Հետաքրքրվու՞մ ես «խնձորային» ընկերության ինովացիոն սարքավորումներով, իսկ կարող ես ճանաչել Apple-ի ռետրո սարքավորումները: