Candy–ն թողարկել է չորացնող փոքր սարքեր

Candy ընկերությունը ներկայացել է չորացնող նոր սարքերի հավաքածու, որոնք ավելի կոմպակտ չափեր ունեն։ Նոր շարքը ունի երկու սարք` Slim Smart և GrandÓ Vita Smart։ Դրանք երկուսն էլ ունեն  46 սմ խորությունը, դա շուրջ 12 սմ ավելի փոքր է, քան նախկինում։

Սրանք  Candy–ի առաջին չորացնող սարքերն են, որոնք կարելի է տեղադրել լվացքի մեքենայի վերին հատվածում։ Նոր սարքերը թույլ կտան նախ խնայել տան տարածքը և չշնչել խոնավ օդ։

Նոր մոդելներն ունեն չորացնելու 4 ավոտմատ ռեժիմ։ Իսկ հագուստը չորացենլու գործընթացը զբաղեցնում է 30–59 րոպե։