Ինչպե՞ս արագ ու հեշտ աշխատել համակարգչով․ մի քանի short cut-եր, որոնք կօգնեն աշխատանքում

Պատուհենների և հավելվածների կառավարում

Windows 10 hotkeys manage window

Win + սլաքը ձախ—կմիացնի հավելվածը էկրանի ձախ անկյունին

Win + սլաքը աջ — հավելվածի պատուհանը կբերի աջ ակնյուն

Win + սլաքը վերև —հավելվածի պատուհանը կբացի ամբողջ էկրանով

Win + սլաքը ներքև — կծածկի բաց պատուհանը

Win + D —կցուցադրի կամ կթաքցնի աշխատանքային սեղանը

Win + Shift + M — կվերականգնի փակած պատուհանները

Win + Home — կփակի բոլոր պատուհանները, բացի ակտիվից

Alt + Tab — կօգնի անցում կատարել թողարկված մեկ հավելվածից՝ մյուսին

Alt + F4 —կփակի ակտիվ պատուհանը

Win + Shift + սլաքը ձախ (կամ աջ) — պատուհանը կտեղափոխի այլ էկրանի վրա

Win + 0…9 —  Պանելային հատվածից կգործարկի թվին համապատասպան հավելվածը

Ուղեկցում

Windows 10 hotkeys explorer

Win + E — կգործարկի ֆայլերի մենեջերը

Ctrl + N — կբացի նոր պատուհան

Ctrl + մկնիկի պտուտակը — կփոփոխի էլեմենտների հերթականությունը