Tag Archives: Internet Explorer

Microsoft-ի նոր դիտարկիչն արդեն կարելի է օգտագործել (տեսանյութ)

Microsoft-ի նոր դիտարկիչը, որը ստեղծվել է զրոյից և փոխարինելու է Internet Explorer-ին, արդեն կարելի է բեռնել ու օգտագործել։ Project Spartan անունով դիտարկիչը դեռ վերջնական տեսք չունի և համալրված չէ նախատեսված բոլոր ֆունկցիաներով, սակայն հիմնական նորամուծությունները կարելի է արդեն փորձել։ Նորույթներից է կայքերում...